Logo
Debyg _forside
Shadow
Home2

Dan Ejendomsbyg A/S har gennem årene opbygget en betydelig erfaring med at udføre hovedentrepriser inden for:

Væsentlige om- og tilbygninger af eksisterende boliger. Opførelse af enkeltstående boliger/enfamilie huse

Vi beskæftiger os således med alle elementer der indgår i et byggeri, herunder

  • Udgravning af kældre og støbning af fundament
  • Opbygning af terrasser
  • Facaderenovering
  • Tag- og vinduesudskiftninger
  • Alternative energiløsninger som jordvarme, varmeveksler og solenergi

Vor styrke er, gennem et sæt samarbejde med bygherre og dennes rådgivere (arkitekt og ingeniør), at styre byggeriet sikkert, så det leveres i bedste kvalitet, til rette tid og aftalt pris.

Vi lægger vægt på at være en kompetent og redelig sparringpartner.